SYSTEMY HACCP

Oferowane przez nas przyrządy pozwalają na pomiar, rejestrację oraz regulację temperatury w zakresie umożliwiających ich stosowanie zarówno w kriogenice jak i w procesach wysokotemperaturowych.

Dodatkowo oferujemy systemy do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP, a przypadku leków z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wszystkie urządzenia stosowane w systemach HACCP są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie).

System HACCP jak również normy serii ISO-9000 nakładają na użytkownika obowiązek okresowej kalibracji przyrządów pomiarowych. W ramach naszej oferty oferujemy również kalibrację czujników temperatury.

Scroll to Top